De huwelijksakte: 2 x tekenen??

Nadat jullie elkaar je JA-woord hebben gegeven, zijn jullie echt officieel voor de wet getrouwd. Maar daarmee zijn we nog niet klaar. De huwelijksakte is de volgende stap – die moet worden getekend, voor de overheidsadministratie. De huwelijksakte vermeldt jullie namen, de namen van jullie ouders, van jullie getuigen en van de trouwambtenaar. Als jullie dat leuk vinden, lees ik de akte met plezier voor, voordat jullie ‘m tekenen, maar wettelijk verplicht is dat niet.

De huwelijkakte is uitgevoerd in tweevoud. Op beide aktes plaatsen jullie ieder je handtekening, als eersten. Daarna tekenen jullie getuigen en tot slot tekent de trouwambtenaar de aktes. Die handtekeningen moeten strikt binnen een bepaald vak worden gezet, op aanwijzing van de bode of de trouwambtenaar. En: met een zwartschrijvende pen.
Waarom twee aktes? Ik leg het even uit. Eén akte wordt bewaard bij de trouwgemeente, het tweede exemplaar gaat naar de Centrale bewaarplaats voor de Dubbelen van de Burgerlijke Stand. 
Daar worden de aktes van huwelijk, geboorte en overlijden gedigitaliseerd en bewaard in het e-depot. Mocht er bijvoorbeeld brand uitbreken in het gemeentehuis, of er voltrekt zich een natuurramp waardoor het archief van de gemeente verloren gaat, dan is het bewijs van julllie huwelijk bij de Centrale bewaarplaats altijd gewaarborgd. En dat is toch een rustige gedachte, nietwaar?                                                               Fotocredits Etiënne Hessels