CD van jou, CD van mij...

CD van jou, CD van mij...

Trouwen – je houdt zielsveel van elkaar en je wilt je leven voor altijd met elkaar delen. Maar aan trouwen zit ook een zakelijke kant: de Wet Beperkte gemeenschap van goederen. Daarin is geregeld dat je afspraken met elkaar maakt over bezittingen en schulden. Deze wet is van kracht sinds 1 januari 2018 en is sindsdien automatisch van toepassing op huwelijken die vanaf die datum worden gesloten. Tenzij jullie dat zelf anders regelen.
Regel je niets, dan trouw je dus automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Dat houdt in dat privébezittingen of schulden die jij en je partner vóór jullie huwelijk hadden, ook tijdens jullie huwelijk privé blijven. Dezelfde regels gelden voor een geregistreerd partnerschap.
Willen jullie zelf bepalen welk vermogen van wie is als je trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat? Dan kan je bij een notaris huwelijkse voorwaarden laten vastleggen. Zéker aan te raden wanneer één van jullie ondernemer is bijvoorbeeld. Zo houd je zakelijk en privé gescheiden.
Voordat jullie gaan trouwen, moeten jullie vastleggen welke bezittingen en schulden op dat moment van wie zijn. Zouden jullie overhoopt ooit scheiden, dan moet je namelijk kunnen aantonen welke bezittingen en schulden van welke echtgenoot zijn. Kan je dat niet aantonen, dan worden deze bezittingen en schulden alsnog als gezamenlijk aangemerkt. Houd daarom een goede administratie bij: welke bezittingen en schulden zijn van wie? Denk bijvoorbeeld aan facturen, ontvangstbewijzen of - bij een erfenis - aan de akte van verdeling. Natuurlijk is dat wél even werk en je moet het niet vergeten, maar stel dat… dit voorkomt een hoop gedoe. Bezittingen of schulden die jullie al gezamenlijk hadden, of die jullie tijdens je huwelijk krijgen, zijn wél van jullie samen. Ook al weet één van de echtgenoten niet van het bestaan van deze schulden af.
Hebben jullie bij aankoop van een gezamenlijke woning vóór jullie huwelijk vastgelegd wie heeft bijgedragen aan de koopsom en hoeveel, dan kan dit door het huwelijk zonder voorwaarden tot gevolg hebben dat het bedrag van de vordering wordt gehalveerd. Daarentegen wordt een erfenis of schenking die je tijdens het huwelijk ontvangt, niet gezamenlijk. Deze blijft van degene die erft of een schenking ontvangt.  Kortom: een kwestie om goed over na te denken voordat jullie trouwen. En om contact met een notaris op te nemen als jullie wél huwelijkse voorwaarden willen laten opstellen.